برگزاری همایش و رویدادهای شما توسط پی‌آرینو

__________________________________________


برگزاری همایش و رویدادهای مختلف میتواند در رشد علمی وفرهنگی یک جامعه نقش مهمی ایفا کند. اما بدیهی است که برای برگزاری یک همایش باید الزاماتی را رعایت نمود. از مواردی همچون زمان، مکان و تجهیزات و تخصیص اعتبارات لازم گرفته تا تعداد میهمانان و مدعوان داخلی و خارجی و سخنرانان و همچنین نحوه اطلاع‌رسانی همایش، همه و همه باید در یک چک‌لیست اولیه لحاظ شود. بعد ساختار سازماندهی همایش تعیین شده و وظایف کمیته‌های مختلف مشخص میگردد. برگزاری یک همایش با‌نظم و قاعده مند فقط منوط به روز برگزاری آن نیست بنابراین برای به‌خوبی برگزار شدن یک همایش باید برنامه‌ریزی حساب شده و مدونی از شروع پروسه آن تا حتی روزهای بعد از اتمام مراسم به منظور مستندسازی حرفه‌ای همایش برای مشتریان و همچنین ثبت اطلاعاتی از قبیل رضایتمندی آنها از شیوه برگزاری همایش وثبت تجربیات برای استفاده بهتر در آینده داشت. ما در پی‌آرینو می کوشیم همایش شما را به بهترین نحو ممکن برگزار کنیم. پایان همایش پایان کار ما نیست. با پی‌آرینو همراه شوید .

نحوه برگزاری همایش‌ها


parallax background

خصوصیات برگزاری
همایش‌های پی‌آرینو


برگزاری همایش‌های خود را به ما بسپارید

تلفن : 02144005538
موبایل : 09107680091

021-44005538