امروزه برای صاحبان کسب و کارهای مختلف مشخص شده است که وب سایت ها می توانند بسیاری از نیازهای آنان مانند نیازهای روابط عمومی برندینگ تبلیغات و یا نیازهای دیگر را برآورده سازند. سیر انتقال کسب و کارهای سنتی به وب سایت‌های اینترنتی نشان دهنده اهمیت این موضوع و همچنین مطلع شدن عموم مردم از اهمیت اینترنت و ابزارهای آن خواهد بود. وبسایت شرکتی بایستی بر اساس پرسونای مخاطب مورد نظر طراحی گردد.

وبسایت های شرکتی به طور معمول از وب سایت های شخصی پیچیده تر و از وب سایت های فروشگاهی ساده تر هستند البته این نکته با توجه به نیازهای شرکت در وب سایت می تواند متفاوت باشد. بایستی پیش از اقدام به طراحی و اجرای وب سایت شرکت طی مراحل نیاز سنجی و تعیین پرسونای مخاطب برای یک وب سایت شرکتی مناسب اجرا گردد.


parallax background

خدمات وبسایت شرکتی
طراحی وبسایت شرکتی خود را به ما بسپارید

تلفن : 02144005538
موبایل : 09107680091


021-44005538