افکار سنجی

انجام پیمایش در انواع مختلف آن از جمله افکارسنجی، نظرسنجی، رضایت سنجی و ارزیابی از بهترین راه های جمع آوری اطلاعات از مشتریان و مخاطبان به شمار می رود. اینگونه گردآوری داده که معمولا به وسیله پرسشنامه های کاغذی یا فرم های دیجیتال توسط پرسشگران و محققین انجام می شود، به جرات می توان گفت از پایه ای ترین و اساسی ترین فرآیندهای شروع یک کسب و کار در حوزه شناخت مخاطبین است.

افکارسنج‌ها با تدوین و اجرای مصاحبه های عمیق کمی و کیفی به داده های ارزشمندی از مخاطبین دست می یابند که با تحلیل دقیق آن ها راه را برای شناخت، برنامه ریزی و اجرا در کسب و کارها فراهم می کنند.

داده ها و اطلاعات اصلی ترین بخش و هدف همه پیمایش هاست. از همین رو همه آنچه در فرآیند سنجش اتفاق می افتد باید مبتنی بر گردآوری داده های مورد نیاز باشد. انتخاب سوالات درست و گزینش مخاطبین و پاسخگویان می تواند ما را برای رسیدن به داده هایی خالص یاری نماید

ویژگی های افکار سنجی

فرم ثبت نام

 

[contact-form-7 id=”4219″ title=”فرم ثبت نام رویداد”]

آخرین مطالب مرتبط