مدیریت برند


مدیریت برند چیست؟

در عصر جدید و با تغییر رویکردهای بازاریابی برند یکی از دارایی های بسیار با اهمیت کسب و کارها قلمداد می گردد. این اهمیت تاجایی افزایش یافته که در برخی از کسب و کارها بیشترین ارزش کسب و کار به برند اختصاص خواهد یافت. در این شرایط عملا می توان گفت تغییرات ارزش ویژه برند می تواند به تغییر در ارزش کسب و کار منجر گردد. بنابراین می توان گفت که یکی از با اهمیت ترین کار ها برای رشد و ارتقای کسب و کار و نیل به موفقیت فعالیت جدی در زمینه برندینگ و مدیریت برند می باشد. مدیریت برند در زیر شاخه های مختلفی انجام می گردد و نیاز به تعیین استراتژی برند در ابتدا و مدیریت تاکتیک های مربوطه در ادامه خواهد داشت.

راه‌های ارتباطی
با پی آرینو

____________________________

در صورتی که اطلاعات تماس خود را بگذارید همکاران ما در کمتر از یک روز کاری با شما تماس خواهند گرفت.

021-44005538