بازاریابی ایمیلی نوعی بازاریابی یک به یک است که به اشتباه برخی از افراد آن را با بازاریابی انبوه اشتباه میگیرند. واقعیت اینجاست که حتی اگر تصمیم به ارسال انبوهی از پیام های الکترونیک برای مخاطبان خود دارید باید به گونه ای فعالیت خود را انجام دهید که افراد گیرنده پیام حس شخصی بودن را داشته باشند. ایمیل مارکتینگ بایستی با توجه به مخاطب هدف دسته بندی شده و ارسال گردد تا بتواند تاثیر مطلوب بر جامعه هدف داشته باشد. یکی از مزایای بازاریابی ایمیلی را می توان هزینه های پایین این روش دانست. به یک نکته دقت داشته باشید سعی نکنید در بازاریابی ایمیلی برای هر کسی با پیش فرض اینکه شاید مشتری شود ایمیل ارسال کنید.


parallax background

ویژگی های ایمیل مارکتینگ

برنامه ریزی بازاریابی یک به یک خود را به ما بسپارید

تلفن : 02144005538
موبایل : 09107680091


021-44005538